Covid-19 PCT Test | Göztepe Metro OSGB

Covid-19 PCT Test

service

PCR yöntemin adıdır. PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi bu günlerde salgın hastalık nedeniyle sık sık gündeme gelen bir testtir.

PCR; vücutta herhangi  bir hastalık ya da bakterinin adeti çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan bir ileri tanı yöntemidir. Çok uzun yıllardır kullandığımız PCR; Hepatit B, Hepatit C gibi hastalıkların miktarının çok önemli olduğu durumlarda da tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Hastalıklarda da miktarının çok az olduğu durumlarda da ortaya çıkarılması gerekir ki tedaviye başlanabilsin.

Asemptomatik olarak adlandırılan,  belirtileri yaşamayan taşıyıcı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynar.

Özetle PCR testi; vücut sürüntü yöntemleri ile çalışılan yani üst solunum yolu salgılarıyla çalışılan (burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü gibi) veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe ise direkt solum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve hastalığın varlığını ortaya koyan bir antijen testidir.