İlkyardım Eğitimi | Göztepe Metro OSGB

İlkyardım Eğitimi

service

İlkyardımcı bulundurulması;

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, 
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

VERMEKTE OLDUĞUMUZ İLK YARDIM EĞİTİMLERİMİZİN İÇERİĞİ (KATILIM BELGESİ DÜZENLENİR)

 • İlkyardım temel uygulamaları.
 • Hastanın/Yaralının durumunun ve olay yerinin değerlendirilmesi.
 • Suni solunum ve kalp basısı.
 • Solunum ve/veya kalp durması.
 • Kanamalar da ilk yardım.
 • Şok durumunda ilk yardım.
 • Koma durumunda ilk yardım.
 • Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım.
 • Zehirlenmelerde ilk yardım.
 • Böcek sokmalarında ilk yardım.
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım.
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım