İş Yeri Hekimi | Göztepe Metro OSGB

İş Yeri Hekimi

service

Hekim Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

 

 1. 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
 2. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
 3. Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.
 4. İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
 6. Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır
 7. İş sağlığı ve güvenliği açısından işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.
 8. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerini yapılmasını sağlar.
 9. Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini (genel sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği vb...) verir ve belgelendirir.
 10. İşyerinde sağlık gözetim ve denetimlerinde bulunur
 11. İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu takip eder ve denetler
 12. İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir
 13. İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür
 14. İş Sağlığı ile ilgili yıllık faaliyet planı hazırlar