Mobil Sağlık Taraması | Göztepe Metro OSGB

Mobil Sağlık Taraması

service

İş yerlerinde çalışanların sağlık taramalarının iş yeri tarafından yaptırılması 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ilgili yönetmeliklerle zorunlu hale gelmiştir.          Çalışanların sağlık kayıtları işe girdikleri andan itibaren belirtilen kanuni sürelerde yenilenmesi ve arşivlenmesi gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin belirtilen zaman aralıklarında yapılması oluşacak problemleri önceden kestirerek, gerekli bütün önlemlerin alınmasında yardımcı olacaktır. Mobil sağlık taraması ile istenilen her anda gerekli sağlık taramaları yapılacak ve detaylı raporlar çıkartılacaktır. Ayrıca sağlık taramalarının yapılmasında mevzuat ve yasalar bir kenara, insan sağlığı her şeyden önce gelmelidir. İşverenler çalışanlarının sağlık sorunları ile gerekli bütün önlemleri almak zorundadır. Mobil sağlık aracı ile verilen hizmetlerden bazıları şunlar olmaktadır;

İşitme Testi - Akciğer Grafisi - Solunum Fonksiyon Testi - Aşı Uygulamaları - Laboratuar Tetkikleri - Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları - Portör Taramaları

      Sağlıklı Çalışanlar Kaliteli Hizmetler İş yerlerinde yaşanacak sağlık sorunlarının önüne geçmek ve yapılan işten kaynaklı sağlık sorunlarını önlemek içi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri zaruri ihtiyaçtır. İşverenler hem etik ve insani açılardan hem de yasaların öngördüğü şekilde işçilerine bu imkânları tanımak zorundadır. Piyasada bu hizmetleri verecek alanında uzman kadrolu profesyonel birçok mobil sağlık taraması yapan kuruluşlar vardır. Bu kurumlar ile anlaşma sağlanarak uygun maliyetlere çalışanların bütün sağlık problemleri önceden belirlenir ve gerekli önlemler alınmış olur.