Patlamadan Korunma | Göztepe Metro OSGB

Patlamadan Korunma

service

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) gereğince,işyerlerinde oluşabilecek

 

patlayıcı ortamların tehlikelerine karşı çalışanların, işletmenin ve çevrenin sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmış olması zorunludur.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA SÜRECİMİZ

  • Patlama riskinin değerlendirilmesi
  • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
  • Koordinasyon
  • İşyerleri ve iş ekipmanları için gerekliliklerin belirlenmesi
  • Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma planları
  • İşyerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmalar

Organizasyon önlemleri

  • Çalışanların eğitimi
  • Yazılı talimatlar ve çalışma izinleri
  • Patlamadan Korunma Önlemleri