Risk Analizi | Göztepe Metro OSGB

Risk Analizi

service

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği 29-12-2012 tarihinden itibaren Risk Değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.

  1. İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı işgücü ve zaman kayıpları en aza indirilmiş olur.
  2. İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler ortadan kalkar veya en aza iner.
  3. Sağlık ve güvenlik koşullarına sahip bir çalışma ortamı ile çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği artar.
  4. İşletmenin imajı güçlenir.

Risk Değerlendirme Raporu Nedir?

İşyerlerindeki tehlikeler ve olası riskler belirlenir. Riskler değerlendirmeye alınır, derecelendirilir ve bu riskler için gerekli önlemler, uygulamalar, kontrol ve denetim planları oluşturularak, detaylı ‘’Risk Değerlendirme Raporu” dosyası hazırlanır.