Yüksekte Çalışma Eğitimi | Göztepe Metro OSGB

Yüksekte Çalışma Eğitimi

service

Eğitim Müfredatı 6331 Sayılı Iş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu, Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanmıştır.

Bu programın amacı yüksekte çalışma işini yapan ya da yüksekte çalışma işinden etkilenen kişilere temel bilgi sağlamaktır.

Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı olası tehlikeleri görebilmesi, güvenli ve güvensiz durumları tanıyabilmesi, kullandığı ekipmanın kullanımı gerekiyorsa bakımı kontrolü ve depolanması hakkında bilgi sahibi olması, acil durum prosedürlerini ve bu prosedürdeki rolünü bilmesi, saptadığı herhangi bir kusur, tehlike ya da güvensiz durumu raporlayabilmesi, hak ve sorumluluklarını bilmesi hedeflenmektedir.