Sıkça Sorulan Sorular | Göztepe Metro OSGB

Sıkça Sorulan Sorular

OSGB nedir?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

Kimler risk değerlendirmesi yaptırmalıdır?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki bütün iş yerleri Risk Değerlendirmesini yaptırmalıdır.

Risk değerlendirme yenileme süresi nedir?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Periyodik sağlık muayeneleri yenileme süreleri nelerdir?
Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir yenilenir.  

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri zorunlu mudur?
Tüm işletmeler, çalışanlarına, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 01.01.2013 tarihi itibarı ile aldırmak zorundadır. Az Tehlikeli sınfta yer alan işletmelerde (8) saat Tehlikeli Sınıfta yer alan işletmelerde (12) saat Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde (16) saat eğitim zorunludur. 6331 Sayılı Kanun MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; Ceza: İşverenin; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme